RCCラジオそれ聴け!Veryカープ!に村上監督が出演します

10月14日(月)

RCCラジオ

それ聴け!Veryカープ!

 

に村上監督が出演します!!試合に向けて意気込みを語ります!!

 

→RCCラジオそれ聴け!Veryカープ! http://radio.rcc.jp/kike/